Moln- och virtualiseringsspecialist (distans)

I samarbete med Campus Mölndal kan vi nu erbjuda dig som bor i Arvika med omnejd möjlighet att läsa YH-utbildningen Moln- och virtualiseringsspecialist på distans i våra lokaler här på Arvika Näringslivscentrum! Vi kommer även vara behjälpliga med att hitta en LIA-plats till er i er hemregion.

Vill du arbeta med molntjänster och IT-säkerhet? Som specialist inom området moln- och virtualisering kommer du att arbeta med design, installation, konfigurering, administration och felsökning av företags server- och molntjänster.

Idag behöver en modern IT-tekniker både kunna skapa virtuella nätverk i ”molnet” och sätta upp fysiska nätverk med kablar och annan hårdvara. Under YH-utbildningen Moln- och virtualiseringsspecialist på distans mot Campus Mölndal lär du dig båda delarna. Utbildningen avslutas med en 18 veckor lång praktik hos något av regionens IT-bolag.

 

 

OBS! Kort ansökningstid, sista ansökningsdag är 31 augusti 2020

Utbildningen på distans startar 9 november.

 

Snabbfakta

 • Examen Yrkeshögskoleexamen
 • Start 9 november 2020
 • Behörighetsgivande förutbildning start 5 oktober
 • Längd 350 YH-poäng (1,5 år)
 • Studietakt 100%
 • Studieort Distans
 • Antal platser 5 st
 • LIA 18 veckor (praktik)
 • Sista ansökningsdag 31 augusti

Ansökan sker via Campus Mölndals hemsida.

 

Under utbildningen
Som moln- och virtualiseringsspecialist kommer du att arbeta med att bygga kostnadseffektiva och smarta IT-miljöer. I praktiken handlar det om att skapa en säker och fungerande IT-infrastruktur för företaget. En IT-infrastruktur utgör allt ifrån var servrar är placerade, hur servrarna är konfigurerade, backup, underhåll, åtkomst, rättigheter, administration av funktioner/roller.

YH-utbildningen inleds med en kurs i Windows Server där du lär dig att självständigt bygga ett driftsäkert infrastrukturnät i Windows Server. Du får kunskaper i nätverksarkitektur, olika säkerhetsaspekter samt fördjupade kunskaper i installation, konfigurering och administration.

Virtualisering är den bakomliggande tekniken som gör att man kan dela fysisk serverkapacitet mellan olika ”virtuella instanser” av servrarna. Under YH-utbildningen ingår det att designa, driftsätta, konfigurera och administrera Hyper-V och VMware med administrationsverktyg och PowerShell. Under YH-utbildningens andra termin ligger fokus på de två största molnplattformarna: Microsoft Azure och Amazon AWS. Den tredje och sista terminen avslutas med en 18 veckor lång LIA-period och ett examensarbete.

Säkerhet inom IT är en stor och viktig del som löper som en röd tråd genom kurserna. YH-utbildningen förbereder dig som studerande till en certifiering inom Microsoft server.

Kurser som du läser (YH-poäng*):
*5 YH-poäng (yhp) motsvarar 1 veckas helstudier

 • Windows Server, 30 yhp
 • Active Directory, 30 yhp
 • Servervirtualisering, 45 yhp
 • Personlig och professionell utveckling, 20 yhp
 • IT Service Management och ITIL, 15 yhp
 • Introduktion till molnplattformar, 20 yhp
 • Microsoft Azure, 40 yhp
 • Amazon AWS, 40 yhp
 • LIA, 90 yhp
 • Examensarbete, 20 yhp

Efter utbildningen
Det råder stor brist på nätverkstekniker som behärskar virtuella nätverk. Många företag befinner sig just nu i en övergång från fysiska servrar och nätverk till virtuella system och datalagring i molnet. Även de företag som redan genomfört den här processen har fortsatt behov av kompetens inom moln och virtualisering.

Efter utbildningen kommer du kunna rekryteras av konsultbolag eller av företag vill ha personal med kunskaper inom området internt. Vilka tjänster du kan söka beror lite på hur du själv väljer att vinkla dina färdigheter. Personlighet och läggning, lust och förmåga styr vilken väg du tar.

Du kan bli tekniker med praktiskt ansvar för installation och konfigurering samt underhåll. Du kan också välja att gå mot en mer rådgivande roll, projektledare eller upphandlare/beställare. Med kunskaperna från utbildningen kommer du även kunna jobba som infrastrukturspecialist eller som molnmäklare, vilket innebär att analysera företagets behov och göra en upphandling av molntjänster för att därefter projektleda flytten till molnet.

Om branschen
Moln och virtualisering är på frammarsch och har varit i många år. Tekniken och de tjänster som erbjuds utvecklas nästan snabbare än branschen hinner med, vilket är ett bevis på att det kommer vara en aktuell bransch i många år framöver. Moln och virtualisering är en gren inom IT-infrastruktur. Idag är IT-infrastrukturen på ett företag ofta avgörande för konkurrenskraft och överlevnad. Utbildad personal inom området efterfrågas av alla typer av företag.

Inom IT-branschen finns det ett stort behov av personer med en bred kompetens och förståelse för IT-området. Inom branschen har man länge fokuserat på spetskompetens, vilket skapat en brist på personer med en bred förståelse för området. Många är för nischade och har för smalt synfält kring delarna de jobbar med. En kombination av bredd och djup efterfrågas av branschen och är tämligen unikt för den här yrkeshögskoleutbildningen.

Behörighet
För att vara behörig till yrkeshögskolan krävs att du har en gymnasieexamen. Dessutom finns ofta särskilda behörighetskrav som skiljer sig åt, se nedan vad som gäller för just den här utbildningen.

Du som saknar något visst betyg eller intyg kan bedömas utifrån reell kompetens. Det innebär att du kan styrka din kompetens genom intyg eller intervju. I vissa fall erbjuds även möjlighet att göra ett prov för att uppvisa dina kunskaper.

Särskild behörighet för Moln- och virtualiseringsspecialist
För att vara behörig till utbildningen krävs godkänt betyg i Dator och nätverksteknik samt Datorteknik 1a. Campus Mölndal planerar att erbjuda en behörighetsgivande förutbildning, BFU, som täcker de viktigaste delarna från de två gymnasiekurserna som krävs för att vara behörig till utbildningen. Förutbildningen berättigar till studielån och du som blir godkänd på BFU:n garanteras en plats på utbildningen.

Läs mer om BFU och yrkeshögskolans olika behörighetsregler.

Kontakta oss

Anna Frejinger

Utbildningsledare Yrkeshögskola (YH)
IT-projektledare och Moln- och virtualiseringsspecialist
0765-17 61 41
anna.frejinger@molndal.se

Stefan Skoglund

Konsult Yrkeshögskolan i Arvika (YH)
0706-07 08 67
stefan.skoglund@compare.se