fbpx

Kyl- och värmepumpstekniker

400 Yrkeshögskolepoäng – 2 års (80 veckors) heltidsstudier i Arvika.

Vill du arbeta med kyl- och värmepumpsteknik och har ett intresse för energi och miljöfrågor? Vill du ha möjlighet till stor variation mellan att arbeta på kontor och ute i fält?  Då är Kyl- och Värmepumpstekniker en utbildning för dig.  Branschen utvecklas ständigt. Ny teknik, nya kylmedier och energieffektiva lösningar skapar behov av personal med rätt kunskaper som kan genomföra konkreta åtgärder.

Sista ansökningsdag 16 maj!

Vad arbetar du med?

Miljö- och energieffektiva metoder för att kyla och värme i olika stora och mindre installationer är kärnan i denna utbildning som berör allt från kyl- och värmepumpsteknik, planering, projektering, dimensionering, montering och uppföljning av installationer till kundkontakter och försäljning.

Arbete finns bl.a hos entreprenadföretag, konsultföretag och kommuner. Du kommer att arbeta t.ex. som kylmekaniker, kyltekniker, montör av kyl- och värmepumpar med värme och kyla,  projektering, service, som rådgivare, styr & reglertekniker, energikonsult eller som säljare av kyl- och värmesystem.

Läs mer om vad du kan arbeta med som Kyl- och Värmepumpstekniker på skvp.se/yh

 

Utbildningen

Utbildningen har tagits fram i samarbete med flera stora aktörer inom branschen – producerande företag, installations- och serviceföretag – bland andra Thermia AB, Swegon, Kylmekano, Caverion, Wito, Indoor, Francks kylindustri, ETAB och Kylclimat.

Under utbildningen får du inblick i förekommande kyl- och värmesystem, förståelse för hur de fungerar och kompetens att installera rätt teknik, samt följa upp, analysera och serva anläggningar.

I skolmiljön finns undervisningslabb där praktiska moment kan undervisas.

Du får lära dig att planera, projektera, justera och serva olika kyl- och värmesystem. Du lär dig hantera elteknik, kyl- och värmetekniska system och styr- och reglerteknik.

Du läser på helfart, på plats 3 dagar i veckan och 2 dagar självstudier.

Utbildningen ger Yrkeshögskoleexamen.

 

LIA – Lärande i Arbete

En stor del i utbildningen är praktik och examensarbete, totalt 29 veckor är Lärande i arbete (LIA) som genomförs ute på olika företag då du får möjlighet att öva upp dina praktiska färdigheter ytterligare och koppla ihop teori och praktik. Här prövas dina färdigheter i skarpt läge. Här knyter du också  viktiga kontakter inför framtida jobb.

Vill du veta mer?

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor kring utbildningen.

Ansökan

När du har bestämt dig för att du vill börja studera till Kyl- och Värmepumpstekniker hos oss är det dags att göra en ansökan. Vi har riksintag vilket innebär att du kan söka till oss oavsett var du bor.

Om du uppfyller den grundläggande behörigheten på annat sätt än via gymnasiebetyg, ber vi dig sända oss kopior på de betyg du har, din bedömning från Universitets- och högskolerådet (UHR) av utländska betyg eller intyg från andra skolor.

Sista ansökningsdag 16 maj!

Kompletteringar

Du har möjlighet att komma in med kompletteringar gällande betyg och arbetsgivarintyg löpande efter det att du skickat in din ansökan. Vi handlägger din ansökan först när den är komplett med kopior av åberopade handlingar.


 

FAKTA

Behörighet

Läs mer vad det innebär >> Behörighet för yrkeshögskolan

Poäng: 400 YH-p (80 veckor, ca 2 år)

Antal platser: 30

Nästa utbildningsstart: Augusti 2021


 

UTBILDNINGSINNEHÅLL

5 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier

Ellära för kyl- och värmepumpstekniker    30 YH-p                LIA 1                                                              30 YH-p

Energilösningar                                                10 YH-p                 LIA 2                                                              30 YH-p

Examensarbete och certifiering                   45 YH-p               LIA 3                                                              40 YH-p

Kommunikation och affärsmannaskap      15 YH-p                Styr- och reglerteknik                               30 YH-p

Kylteknik 1                                                            30 YH-p              Värmeteknik 1                                             20 YH-p

Kylteknik 2                                                           30 YH-p              Värmeteknik 2                                             20 YH-p

Kylteknik 3                                                           40 YH-p               Värmeteknik 3                                            20 YH-p

Lagstiftning inom branschen                        10 YH-p