fbpx

Yrkeshögskolan i Arvika

En YH-utbildning är en eftergymnasial utbildning som är framtagen i samverkan med en bransch där arbetsgivarna är aktiva både när det gäller planering och genomförande av utbildningarna. Branschrepresentanter är i majoritet i den ledningsgrupp som styr utbildningens kursinnehåll, ett innehåll som matchar företagens kommande anställningsbehov. Eftersom arbetsmarknadens behov förändras över tid, uppdateras även utbildningarnas innehåll och inriktning för att vi hela tiden ska ligga i framkant med våra utbildningar. För dig som studerande innebär det att din yrkeskunskap är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när du är klar med utbildningen.

Ungefär 90 procent av de som läser en yrkeshögskoleutbildning hos oss har arbete 6 månader efter examen.

En stor del av utbildningstiden är praktik (LIA/Lärande i Arbete), då du får möjlighet att öva upp dina praktiska färdigheter ytterligare och koppla ihop teori och praktik. Här knyter du viktiga kontakter inför framtida jobb – ungefär 7 av 10 får anställning på sitt LIA-företag. Yrkeshögskoleutbildningarna är kostnadsfria och CSN-berättigade.

Du kan bli antagen till Yrkeshögskolan trots att du saknar formell behörighet. Vi värderar dina faktiska kunskaper. Är du osäker på om du uppfyller kraven på behörighet kan du kontakta oss angående eventuell validering/komplettering.

Några av våra framgångsfaktorer är, dels det stora antalet företag som på ett eller annat sätt är med och stöttar våra utbildningar – LIA-företag, företag som ställer upp med gästföreläsare och företag som bidrar med duktiga föreläsare till våra kurser. En annan framgångsfaktor är det coachande förhållningssätt som våra utbildningsledare har. Att matcha varje individ mot, för henne eller honom, ”rätt” företag är många gånger en utmaning, men med en positiv inställning och ett stort driv från alla involverade parter har denna metod gett många anställningar, t.o.m innan utbildningens slut.