fbpx

Yrkeshögskolan i Arvika

Genom samråd med näringslivet och företag erbjuder Yrkeshögskolan i Arvika utbildningar som ger efterfrågad kompetens på arbetsmarknaden. Våra utbildningar kombinerar teoretiska och praktiska moment för att säkerställa att studenterna får rätt kunskap. Efter examen har cirka 90 procent av våra yrkeshögskolestudenter arbete inom sex månader.

En betydande del av utbildningen är praktikperioden (LIA/Lärande i Arbete), där du kan förbättra dina praktiska färdigheter och koppla samman teori och praktik. Genom LIA får du möjlighet att knyta värdefulla kontakter inför framtida anställningar, och ungefär 7 av 10 får anställning på sitt LIA-företag.

Våra yrkeshögskoleutbildningar är kostnadsfria och berättigar till studiemedel från CSN.

Vi accepterar sökande till Yrkeshögskolan även om de saknar formell behörighet. Vi bedömer dina faktiska kunskaper. Om du är osäker på om du uppfyller behörighetskraven kan du kontakta oss för information om eventuell validering eller komplettering.