Vi välkomnar Brottsofferjouren till vårt hus!

 

Idag hade Brottsofferjouren Värmland öppet hus med mingel och nätverkande för att inviga sina nya lokaler här på Arvika Näringslivscentrum.

 

”Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers rättighet att få det stöd som behövs för att få kraften tillbaka.

Med hundratals ideellt utbildade medmänniskor, stöder vi varje brottsoffer, vittne och anhörig som söker oss, genom att lyssna, ge stöd och goda råd.

Våra stödpersoner ger också vägledning i brottmålsprocessen.

Utbildade vittnesstöd ger information om hur rättegången går till och ger stöd i samband med rättegången.

Brottsoffret och vittnet behöver inte möta den tilltalade ensam.”

 

Vill man veta mer om vad Brottsofferjouren Värmland jobbar med så kan man besöka deras hemsida www.varmland.boj.se

 

Vi vill välkomna dem till vårt hus och önska dem stort lycka till med sitt viktiga arbete!