Validering

Validering innebär att få kunskaper och kompetens bedömda, värderade och dokumenterade. Dessa jämförs då med vad kursplanen innehåller. Det kan vara kunskaper som du förvärvat genom tidigare utbildningar eller arbetslivserfarenhet. Validering kan göras på delar av en kurs eller kursen i helhet. Validerade kunskaper dokumenteras skriftligt i ett intyg utfärdat av rektor. För att valideringen ska leda fram till ett betyg måste eleven göra en prövning i ämnet.

Kontakta studievägledaren för information. Du kan maila till Vägledningscentrum på mail.vlc@aanc.se

Studie- och yrkesvägledare

Helena Johannesson, tel. 0570-749 294 helena.johannesson@aanc.se

Åsa Öholm Hämnäs, tel. 0570-749 287 asa.oholmhamnas@aanc.se