Prövning

Har Du kunskaper som motsvarar innehållet i en hel kurs och vill styrka det med ett betyg finns möjlighet att göra en prövning. Du kan också göra en prövning för att höja tidigare betyg. När du gör en prövning kanske du anser att du redan har kunskaperna eller så läser du självständigt in hela kursen efter anvisning från läraren, som sedan förrättar prövning av dina kunskaper.

De kurser vi har lärare och undervisning i är de kurser vi erbjuder prövning, kostnad är 500 kronor per kurs.

Nedan ser du de ämnen vi erbjuder prövning i och vilka veckor de genomförs (med reservation för ändring). Anmälan ska göras senast tre veckor innan prövningstillfället, på avsedd blankett.

Engelska 5 och 6: Vecka 18/19 och 42/45

Matematik: Vecka 22, 33 och 50

Naturkunskap 1b/2 (beroende på vilken kurs vi erbjuder): Vecka 22

Svenska/Svenska som andraspråk 1 och 3: Vecka 17, 32 och 51

Svenska/Svenska som andraspråk 2: Vecka 22, 32 och 51

Kurser inom vård och omsorg: Vecka 22/32 och 50

Har du frågor om prövning i andra kurser kan vi ge information om vart du vänder dig.

Kontakta Studie- och yrkesvägledare eller maila Vägledningscentrum på mail.vlc@aanc.se

Studie- och yrkesvägledare

Lars Olsson, tel. 0570-749 287 lars.olsson@aanc.se