Collegeåret

Collegeåret innebär halvtidsstudier på universitet och halvtid på Komvux för att komplettera din grundläggande behörighet och för att  ha möjlighet till förtur på vissa program.

Anmälan till Collegeåret sker via ansökan till Komvux i hemkommunen. Från hösten 2019 får man efter det att man ansökt och antagits en länk där man slutför sin ansökan via antagning.se.

Länken leder eleven rätt till kursen och när ansökan gått igenom systemet kommer antagningsbesked direkt från www.antagning.se.

Kontakta studievägledare om du vill veta mer om collegeåret!