Betyg och examen

Läraren i respektive kurs informerar om betygskriterier. Betyg sätts senast 14 dagar efter att kursen har avslutats.

Godkända betyg är A-E, där E är det lägsta betyget. F är icke godkänt.

Om du vill kan intyg på genomförd kurs utfärdas istället för betyg.

Du måste själv begära ut dessa dokument, det gör du genom att kontakta administratör på Vägledningscentrum.

Läsa för examen eller slutbetyg
Då ska du boka in en tid med studie- och yrkesvägledaren så att ni tillsammans ska kunna göra din studieplanering.
Examensbevis får du som läst enligt Gy11/Vux12.
Slutbetyg får du som läst gymnasiekurser och har ett samlat betygsdokument från före 2011. I slutbetyget får man blanda gamla och nya kurser. Vuxenutbildningen får utfärda slutbetyg till och med den 30 juni 2020. Efter det får vi bara utfärda examensbevis, innehållande kurser från Gy11/Vux12 och gamla kurser som går att omvandla till nya.

Behörighetskomplettera
Har du sökt högre utbildning och behöver läsa kurs för att bli behörig så måste du direkt vid kursstart tala om det för din lärare. Behörighetskomplettera kan man göra två gånger per år.
För antagning till vår: senast 1 december
För antagning till höst: senast 21 juni
Dessa datum gäller endast högskola/universitet. Yrkeshögskoleutbildningar kan ha andra kompletteringsdatum.

Om du behörighetskompletterar, alltså läser kurser för att bli behörig till eftergymnasial utbildning, eller läser för ett examensbevis/slutbetyg, så är det DITT ansvar att själv skicka in dina betyg till Antagningen. Det beror på att Vuxenutbildningen i Arvika inte är ansluten till betygsdatabasen.

För att administratören ska hinna färdigställa betyget behöver kursen vara betygsatt tre veckor innan dessa datum och du måste själv begära att få ut ditt betyg, det gör du på särskild blankett som finns på Vägledningscentrum.

Administratör
Bea Melwinson, tel. 0570-749 289 bea.melwinson@aanc.se
Annelie Robertsson, tel. 0570-749 289 annelie.robertsson@aanc.se