Vägledningscentrum

Här hittar du Arvika kommuns studie- och yrkesvägledare.

Här finns också den kommunala vuxenutbildningens administrativa enhet.

Vi erbjuder vägledning inför studier i svenska för invandrare, på grundläggande och gymnasial nivå, gymnasiala yrkesutbildningar samt studier på folkhögskola.

Här på Vägledningscentrum kan du också få information och vägledning till  yrkeshögskola, högskola och universitet.

Vi erbjuder bland annat:

  • Individuell studieplanering som utgår från Dina behov och förutsättningar
  • Information om behörighetskrav inför olika studieformer
  • Utbildningskataloger och ansökningsblanketter
  • Information om studiefinansiering

Sista måndagen i varje månad håller Vägledningscentrum öppet till kl. 19.00

För att träffa studievägledare behöver du boka tid, det gör du enklast via telefon. Du kan också maila oss på info.vlc@aanc.se

Studie- och yrkesvägledare – Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt Yrkesutbildning

Helena Johannesson tel. 0570-749 294,   helena.johannesson@aanc.se

Åsa Öholm Hämnäs tel. 0570-749 287,  asa.oholmhamnas@aanc.se

Studievägledare – Svenska för invandrare

Gunvor Ekman tel. 0570-749 290   gunvor.ekman@aanc.se

Studievägledare – Särskild utbildning för vuxna, lärlings- och yrkesförarutbildning

Britt Liljestrand, tel. 0570-749 285,  britt.liljestrand@aanc.se

Administration

Vi hjälper till med allt det praktiska som har att göra med den kommunala vuxenutbildningen i Arvika kommun. Vi tillhandahåller informationsmaterial om kursutbudet, hjälper dig boka tid  hos studie- och yrkesvägledare och registrerar dig på kurser du sökt.

Inför antagningsarbetet förbereder vi så att ansvariga i kommunen kan fatta rätt beslut om antagning eller avslag på sökta kurser. Vi skickar sedan information till den sökande om beslut och kallar elever till kursstarterna.

När du är igång med kurser så registrerar vi dig som studerande och skickar rapporter till bland annat Centrala studiestödsnämnden så att du kan få studiemedel.

När kurserna slutförts dokumenteras dina betyg i vårt administrativa system. Det är oss du ska säga till om du vill ha ut ditt betyg.

Vår ambition är att den administrativa receptionen ska vara öppen varje dag under kontorstid – mellan kl. 8-16, med undantag för lunch.

Bea Melwinson, tel. 0570- 749 289    bea.melwinson@aanc.se

Annelie Robertsson, tel. 0570-749 286   annelie.robertsson@aanc.se