fbpx

Om Utvecklingskontor västra Värmland

Utvecklingskontor västra Värmland driver 2 parallella projekt under 2021-2023. Projekt UVV Företag & Plats ska stärka näringslivet genom att bidra till en långsiktig och hållbar utveckling. Samverkanspartners är gränskommunerna Arvika, Eda, Torsby, Årjäng samt Visit Värmland. Detta projekt är ett så kallat REACT-projekt som finansieras genom EU och strukturfonden. Projekt UVV Individ ska skapa utbildningar som är bättre anpassade till näringslivets behov och erbjuda dessa till invånare i västra Värmland. Samverkanspartners är gränskommunerna Arvika, Eda, Torsby, Årjäng samt Region Värmland.

 

Hösten 2022 har västra Värmland en mycket låg arbetslöshet, lång under genomsnitt för Värmland och Sverige, stora vakanser i alla delar av näringslivet, både privat och offentlig sektor. Det kombinerat med ett stadigt minskat antal invånare i arbetsför ålder ger en smygande kris. Det är ”Den stora utmaningen” som präglar arbete och aktiviteter i båda projekten. Därav så är projektets huvudteman kompetensförsörjning, social innovation samt stärkt självbild (kaxigare).

 

Projektets resurser består av en projektledare, en kommunikatör och en heltid från Visit Värmland med bas på Arvika Näringslivscentrum, en halvtidstjänst på respektive näringslivskontor i Arvika, Eda, Torsby och Årjäng. För UVV Individ har projektet två halvtidstjänster för ansvariga för utbildningar på Arvika Näringslivscentrum.

 

För mer information om projekt Utvecklingskontor västra Värmland: bjorn.arvidsson@aanc.se eller 070-2632472