fbpx

Om Utvecklingskontor västra Värmland

Utvecklingskontor västra Värmland var ett samverkansprojekt mellan gränskommunerna Torsby, Arvika, Eda, Årjäng samt Visit Värmland. Kraftsamlingen för utveckling i västra Värmland har stärkt näringslivet genom att bidra till långsiktigt, hållbar utveckling var den övergripande målsättningen. Projektet pågick mellan 2021-06-01 och 2023-08-31 med Arvika Näringslivscentrum som projektägare. Projektet finansierades genom EU React (Tillväxtverket), Region Värmland samt av kommunerna Torsby, Arvika, Eda samt Årjäng.

Projektets tillkomst kom från den starka oro som fanns av pandemins effekter på näringslivet i västra Värmland. Ett näringsliv där i synnerhet handel och besöksnäring kom att påverkas snabbt på grund av gränsstängningen från Norge och en i allmänhet begränsad rörlighet. Effekterna gav snabbt varsel om uppsägningar hos företag i handel och besöksnäring när kunder från framför allt Norge inte längre fick passera gränsen. Enskilda företag med hög andel internationella gäster drabbades i lika stor utsträckning och med samma resultat. Uppsägning av personal och försök att attrahera den inhemska marknaden.

All handel och all besöksnäring blev dock inte drabbade. I samma utsträckning som utländska besök till västra Värmland, i samma utsträckning stannade invånare i Sverige och västra Värmland hemma i stället för utlandsresor. Dagligvaruhandeln blomstrade dubbelt då allt fler höll sig i närområdet i stället för resor samt i mycket hög utsträckning lagade mat hemma framför att besöka restauranger. Besöksnäring som var naturnära och redan var känd och populär av den inhemska marknaden fick också en stark tillväxt under pandemin när rekommendationerna om ökad rörlighet tillämpades.

Både före pandemin, under den och fortfarande efter den, har skogsnäringen och framför allt de starka industrikluster som finns i västra Värmland varit expansiva och anställt allt fler. De har dessutom anställt fler än de som blev uppsagda på grund av gränsstängningen eller av andra skäl valde att byta bransch alternativt inte kunde/ville fortsätta pendla till Norge. Resultatet av detta är, när gränsen till slut helt öppnades den 12 februari 2022, och framför allt handeln och så småningom också besöksnäring, restauranger mm i området behövde återanställa, att den gamla arbetsstyrkan inte fanns kvar. Många av dem hade bytt bransch till mer säkra jobb och med bättre villkor och önskade inte att byta tillbaka.

I arbetsförmedlings statistik över arbetslösa 16 till och 65 år syns effekten tydligt. Arbetslösheten har sjunkit i stort sett under hela pandemin sedan utbrottet av Covid i mars 2020 när alla rekommendationerna gav initialt varsel och uppsägningar. Arbetslöshet i västra Värmland hösten 2023 är på historiskt låga nivåer och lägre än innan pandemin. Nivåerna under 2023 är i paritet med arbetslösheten under högkonjunkturen 2007/2008 innan finanskrisen.

Projektets inriktning har därför övergått från den initiala behov av direkta företagsstöd (som tillhandahölls av bland annat Skatteverket) till att rikta aktiviteter för kompetensförsörjning, innovation och synliggöra området. Projektets resurser bestod av en projektledare, en kommunikatör och en heltidstjänst från Visit Värmland med bas på Arvika Näringslivscentrum, en halvtidstjänst på respektive näringslivskontor i Arvika, Eda, Torsby och Årjäng. Projekt Utvecklingskontor västra Värmland har medverkat till att 7 yrkesvuxutbildningar har tillkommit på Arvika Näringslivscenter www.aanc.se samt initierat plattformen Westra Wermland Innovation Week www.innovationweek.se

 

För mer information om projekt Utvecklingskontor västra Värmland: bjorn.arvidsson@aanc.se eller 070-2632472