Hoppa till huvudinnehållet
Öppen för sen ansökan

Specialistundersköterska - Akutsjukvård

Arbetar du som undersköterska och vill specialisera dig inom akutsjukvård? Utbildningen vänder sig både till dig som redan arbetar inom akutsjukvård, och till dig som vill byta inriktning. Utbildningen går på distans och deltid för att du ska kunna kombinera studierna med ditt arbete.

Utbildningen

Utbildningen genomförs i samarbete med Yrgo i Göteborg. Den ger dig fördjupade kunskaper och konkreta metoder och verktyg för att kunna arbeta som specialistundersköterska inom akutsjukvård.

Övergripande innehåll:

  • Anatomi, fysiologi och patofysiologi samt svikt av vitala funktioner
  • Strukturerat omhändertagande inom akutsjukvården, inklusive teamarbete och effektiv kommunikation, omvårdnad och omvårdnadsprocessen, bedömningsinstrument, den akut sjuka patienten, medicinteknik och digitalisering
  • Personcentrerad vård
  • Etik och värdegrund
  • Preventivt patientsäkerhetsarbete
  • Vårdrelaterade infektioner och basala hygienrutiner
  • Lagstiftning, organisation och systematiskt kvalitetsarbete
  • Pedagogiska teorier, samtalsmetoder och handledning

Vad arbetar du med?

Som specialistutbildad inom ditt område är du en värdefull källa till kunskap på din arbetsplats. Förutom det patientnära arbetet kan du driva och delta i utvecklingsarbete och arbeta med kvalitetssäkring utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv. Du kan också ansvara för att introducera nya medarbetare och att arbeta övergripande med handledning, exempelvis som huvudhandledare.

LIA - Lärande i arbete

En del av utbildningen består av LIA (lärande i arbete), vilket är yrkeshögskolans motsvarighet till praktik. Under LIA:n får du omsätta dina kunskaper från utbildningen i en verklig miljö och träna på din nya yrkesroll. LIA går på heltid, till skillnad från övriga kurser som går på 50 procent.

Studieupplägg och behörighet

Utbildningen genomförs på distans och omfattar 2 års studier med en studietakt på 50 procent, med undantag för LIA (praktik) som du gör på heltid. Det ingår 8 fysiska träffar under utbildningen där varje träff pågår i cirka 2 dagar. Ett fåtal av dessa träffar är mer teoretiskt inriktade och då kan vi erbjuda att delta på distans, men för de mer praktiskt inriktade träffarna behöver du vara på plats. 

StartSeptember 2024
Ansök1 februari - 15 april (öppen för sen ansökan)
Längd80 veckor (cirka två år)
StudieformHybrid
Antal platser5
StudietaktHalvtid
YH-poäng200
Grundläggande behörighetGymnasieexamen eller motsvarande
Särskild behörighetAnatomi och fysiologi 1
Omvårdnad 2
Psykologi 1
Social omsorg 2
Ytterligare kurser från vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande. En totalsumma på minst 1250 poäng, inklusive ovanstående kurser.
Du måste också ha minst ett års yrkeserfarenhet på heltid som undersköterska, eller motsvarande.

 

Mer information

Fem poäng motsvarar en veckas heltidsstudier

Akutsjukvård35 YH-p
Examensarbete30 YH-p
Lagstiftning, organisation, kvalitetsledning20 YH-p
LIA30 YH-p 
Sjukdomslära och personcentrerad vård55 YH-p
Vårdpedagogik och handledning20 YH-p
Vårdrelaterade infektioner och basala hygienrutiner10 YH-p

Om du inte uppfyller de formella förkunskapskraven kan du söka på reell kompetens. Reell kompetens är den samlade kompetens du har. Du behöver motivera varför du anser att dina kunskaper ligger i nivå med behörighetskraven till utbildningen och bifoga intyg som styrker detta. Läs mer om hur du kan ansöka om reell kompetens.

Kontakta oss

Helena Söderholm

Utbildningsledare
0570-749-211 
helena.soderholm@aanc.se