Hoppa till huvudinnehållet
Öppen för sen ansökan

Kyl- och värmepumpstekniker

Har du ett intresse för energi- och miljöfrågor? Vill du ha möjlighet att variera ditt arbete mellan kontorsmiljö och fältarbete? Då är det här utbildningen för dig.

Utbildningen

Den här utbildningen fokuserar på miljö- och energieffektiva metoder för att kyla och värma olika typer av installationer, både stora och små. Den täcker allt från kyl- och värmepumpsteknik till planering, projektering, dimensionering, installation och uppföljning av system, samt försäljning och löpande kundkontakter.

Under utbildningen får du insikt i olika typer av kyl- och värmesystem, förståelse för deras funktioner, kompetens att installera rätt teknik, samt att följa upp, analysera och utföra service på anläggningar. Du kommer att lära dig att planera, projektera, justera och utföra service på olika kyl- och värmesystem. Du får också kunskap om hantering av elteknik, kyl- och värmetekniska system samt styr- och reglerteknik.

Utbildningen bedrivs på heltid, med tre dagar på plats och två dagar för självstudier varje vecka.

Som en del av utbildningen erhåller du certifikat på högsta nivå för heta arbeten, lödning och kylteknik.

Utbildningen är utvecklad i samarbete med flera av de ledande aktörerna i branschen, inklusive producenter, och installations- och serviceföretag. Bland dessa partners finns Thermia AB, Swegon, Kylmekano, Caverion, Wito, Indoor, Francks kylindustri och ETAB.

Vad arbetar du med?

Exempel på arbetsplatser är konsultföretag, entreprenadföretag och offentlig förvaltning som till exempel kommuner. Du kan arbeta som kylmekaniker, kyltekniker, monterare av kyl- och värmepumpar med fokus på värme och kyla, projekteringsansvarig, servicepersonal, rådgivare, styr- och reglertekniker, energikonsult eller som säljare av kyl- och värmesystem.

Läs mer om vad du kan arbeta med som kyl- och värmepumpstekniker på skvp.se/yh

LIA – Lärande i arbete

En betydande del av utbildningen är Lärande i arbete (LIA), vilket innebär totalt 24 veckors praktik på olika företag. Under LIA-perioden har du möjlighet att vidareutveckla dina praktiska färdigheter och koppla samman teori och praktik. Det är här dina färdigheter testas i en verklig arbetsmiljö, samtidigt som du får möjlighet att knyta värdefulla kontakter inför framtida anställningar.

Studieupplägg och behörighet

StartAugusti 2024
Ansök1 feb - 12 maj
Längd80 veckor (cirka två år)
StudieformPå plats
Antal platser20
StudietaktHeltid
YH-poäng400
Grundläggande behörighetGymnasieexamen eller motsvarande
Särskild behörighet

 

Mer information

Fem poäng motsvarar en veckas heltidsstudier

Ellära för kyl- och värmepumpstekniker30 YH-p
Energilösningar10 YH-p
Examensarbete och certifiering45 YH-p
Kommunikation och affärsmannaskap15 YH-p
Kylteknik 130 YH-p
Kylteknik 230 YH-p
Kylteknik 340 YH-p
Lagstiftning inom branschen10 YH-p
LIA 130 YH-p
LIA 230 YH-p
LIA 340 YH-p
Styr- och reglerteknik30 YH-p
Värmeteknik 120 YH-p
Värmeteknik 220 YH-p
Värmeteknik 320 YH-p

Du kan bli antagen till Yrkeshögskolan även om du saknar formell behörighet – vi värderar dina faktiska kunskaper. Är du osäker på om du uppfyller kraven på behörighet så kan du kontakta oss angående eventuell validering/komplettering. Vänd dig till Peo Filipsson på 070–220 95 25 eller peo.filipsson@aanc.se

Du har möjlighet att komma in med kompletteringar gällande betyg och arbetsgivarintyg löpande efter att du skickat in din ansökan. Vi handlägger din ansökan först när den är komplett med kopior av åberopade handlingar.

Kontakta oss

Peo Filipsson

Chef för Yrkeshögskolan
0702-20 95 25
peo.filipsson@aanc.se