Hoppa till huvudinnehållet

Vägledningscentrum

Vill du påbörja dina studier och ta det första steget mot ditt drömyrke? Genom personliga samtal med våra studie- och yrkesvägledare sätts du, dina intressen och egenskaper i fokus, och du får professionellt stöd för att navigera framgångsrikt mot dina mål.

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig med:

 • Vägledning gällande studier på komvux och eftergymnasiala studier som yrkeshögskola, universitet och högskola
 • Framtagande av en individuell studieplan utifrån dina behov och förutsättningar
 • Information om behörighetskrav och studiefinansiering mm
 • Karriärvägledning gällande framtida yrkesval

Administration

Administration hjälper dig med:

 • Information och blanketter inför dina studier på Komvux
 • Ta emot din ansökan, registrera dig som elev och kalla dig om du blir antagen
 • Administrera kurser som elever får läsa via Hermods (de kurser som ej har lärare på plats)
 • Rapportera dina studier till CSN, Centrala studiestödsnämnden så att du kan få studiemedel
 • Dokumentera dina studieresultat i skolans administrativa system
 • Skriva ut betyg när du vill ha dem

Mer information

Ska du läsa för examen eller slutbetyg?

Boka tid med studie- och yrkesvägledaren för att planera. Skicka ett mejl till info.vlc@aanc.se

 • Examensbevis får du som läst enligt Gy11/Vux12, alltså gymnasial utbildning efter 2011/2012. Här får endast nya kurser och vissa äldre ingå.
 • Slutbetyg får du som läst gymnasiekurser och har ett samlat betygsdokument från före 2011. I slutbetyget får man blanda gamla och nya kurser. Vuxenutbildningen får utfärda slutbetyg till och med den 1 juli 2025. Efter det får vi bara utfärda examensbevis, innehållande kurser från Gy11/Vux12 och gamla kurser som går att omvandla till nya.

På Skolverkets hemsida finns ett planeringsverktyg som är till stor hjälp för att planera din examen

Ska du behörighetskomplettera?

Har du inte alla betyg klara när du söker högre utbildning så kan du behörighetskomplettera två gånger per år. Då kan ditt betyg laddas upp personligt konto på Antagning.se

 • För antagning till vår: cirka 1 december
 • För antagning till höst: cirka 20 juni

Du behöver själv ha koll på vilka datum som gäller och observera att antagningens datum gäller högskola/universitet. Yrkeshögskoleutbildningar kan ha andra datum.

Läser du behörighetsgivande kurser vid Komvux?

Det är bra om du redan i studiestarten talar om när du behöver ha ditt betyg. Då kan vi undvika missförstånd, särskilt om du läser en kurs som behöver pågå en viss period för att alla moment ska kunna genomföras. Kurs måste vara betygsatt senast tre veckor före kompletteringsdatum.

Allmänt om betyg vid vuxenutbildningen

Vid kursstart informerar alltid läraren om betygskriterierna. När kursen är slutförd sätts betyg senast 14 dagar efter avslutad kurs.

Godkända betyg är A–E, där E är det lägsta betyget. F är icke godkänt.

Observera att elev vid vuxenutbildningen ALLTID själv måste tala om vilka betyg man vill få ut. För att ladda upp betyg på antagningen behöver du ha betyget digitalt, i pdf-format. Vi hjälper gärna till att skanna, och mailar det sedan som pdf till dig. Hur du går till väga för att ladda upp betyget får du information om på ditt konto på Antagningen.

Vill du begära ut betyg från kommunal vuxenutbildning i Arvika så finns en särskild blankett att hämta på Vägledningscentrum. Du kan kontakta administrationen så hjälper vi dig.

Vägledningscentrum kan hjälpa dig som har en utländsk utbildning och ska söka arbete eller utbildning i Sverige.

Vi kan stötta dig i kontakten med Universitets- och högskolerådet (UHR), som är den myndighet som bedömmer utländska betyg. Du kan ansöka om ett individuellt utlåtande av din utbildning eller, för vissa länder, göra en snabb jämförelse på deras webbplats.

All information om det finns att läsa på UHRs webbplats

Vill du ha hjälp kan du boka tid med studievägledare.

Följande ämnen / kurser du kan pröva i Arvika

Grundläggande nivå:

 • Engelska
 • Matematik
 • Svenska som andraspråk

Gymnasial nivå:

 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1b, 2ab och 3bc
 • Svenska 1 och 2
 • Svenska som andraspråk 1 och 2
 • Yrkesvuxutbildningar

Prövningsperioder

 • Period 1 vecka 17–22 (olika kurser har olika prövningsveckor). Anmälan senast fredag vecka 13.
 • Period 2 vecka 47–51 (olika kurser har olika prövningsveckor). Anmälan senast fredag vecka 40.

Vad innebär prövning?

Har du kunskaper som motsvarar innehållet i en hel kurs. och vill styrka det med ett betyg, finns möjlighet att göra en prövning. Det är också enda sättet att höja ett redan godkänt betyg, eftersom man inte får läsa om sådana kurser på vanligt vis.

Vid vuxenutbildningen i Arvika kan man pröva i de ämnen som erbjuds med lärare på plats under den aktuella perioden. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i kursutbudet. Du kan också göra prövning i andra ämnen men då får du vända dig till utbildningsanordnare på andra orter.

Att göra prövning kostar 500 kronor per kurs. Har du tidigare fått ett F i en kurs har du rätt till en prövning kostnadsfritt. Om du efter prövning fortfarande får ett F i betyg måste du erlägga avgift nästa gång.

Du kan inte anmäla dig till prövning om du samtidigt läser kursen vid vuxenutbildningen.

När anmälan är gjord och avgiften betald kommer du senast tre veckor innan prövningstillfället / -tillfällena att få information om datum, tid och plats.

Uteblir du från din prövning räknas den som genomförd. Då får du anmäla dig till ny prövning och betala avgift.

Anmälan till prövning

Mer information och anmälningsblankett får du på Vägledningscentrum eller nedan.

Anmälningsblankett (docx)

Anmälningsblankett (pdf)

 

Har du frågor om prövning i ämnen som vi inte erbjuder?

Mejla gärna dina frågor eller boka tid för ett vägledningsmöte på info.vlc@aanc.se

Validering innebär att få kunskaper och kompetens bedömda, värderade och dokumenterade. Dessa jämförs då med vad kursplanen innehåller. Det kan vara kunskaper som du förvärvat genom tidigare utbildningar eller genom arbetslivserfarenhet. Validering kan göras på delar av en kurs eller en kursen i sin helhet.

Validerade kunskaper dokumenteras skriftligt i ett intyg utfärdat av rektor. För att valideringen ska leda fram till ett betyg måste eleven göra en prövning i ämnet.

Studier på grundläggande och gymnasial nivå vid vuxenutbildningen berättigar till studiemedel.

Din rätt till studiemedel beror på:

 • Din ålder
 • Studietakt
 • Tidigare studier bland annat

Har du studerat och fått studiemedel tidigare måste du vara godkänd i kurserna för att CSN (Centrala Studiestödsnämnden) ska godkänna en ny studieperiod. CSN beviljar ett begränsat antal veckor, som minskar om du bara tar bidrag.

Blir det ändringar i dina kurser, om du väljer bort en kurs eller sänker studietakten, måste du själv meddela detta till CSN.

Vård av barn eller sjukdom under studietiden är viktigt att meddela till Försäkringskassan

Ansökan

Du ansöker om studiemedel på CSNs webbplats

Från skolan behöver du information om vilken nivå du ska läsa på, under vilken tid samt hur många poäng. Detta ska du skriva i din ansökan.

För att få en utbetalning måste du själv lämna en studieförsäkran på Mina sidor.

Tycker du det är svårt att söka studiemedel kan vi hjälpa dig på Vägledningscentrum.

Studiestartsstöd

Sedan 1 juli 2017 finns ett särskilt studiestöd som heter Studiestartsstöd. Det är för dig som har kort tidigare utbildning och är arbetslös. Det är ett bidrag som man kan få under högst 50 veckor. För att ansöka, kontakta Vägledningscentrum.

Sfi

Du kan inte söka studiemedel för studier på sfi.

För dig som behöver komplettera dina gymnasiestudier innan studier på universitet finns en fantastisk möjlighet – Collegeåret!

Det innebär att du studerar halvtid på Komvux för behörighet samt halvtid på Karlstads universitet för att testa på hur det är att studera på högre nivå. Den som genomför Collegeåret med godkända resultat kan också få förtur till utbildningsplatser på vissa program och kurser följande läsår.

Anmälan till Collegeåret sker via Komvux i hemkommunen. När man antagits där får man en särskild länk till antagning.se där man slutför sin ansökan. Antagningsbesked till Collegeåret kommer sedan på antagning.se.

Kontakta Vägledningscentrum om du vill veta mer!

Kontakta oss

Studie- och yrkesvägledare

Drop in-tider: Måndagar och torsdagar 10.00-12.00 och onsdagar 14:00-16.00
info.vlc@aanc.se

Administration

Telefontider: Måndag–torsdag kl. 9.00–12.00
Telefon: 0570–749 215