fbpx

Tillståndsprocessen enligt miljöbalken

Välkommen till en dags utbildning på Arvika Näringslivscentrum.  25 september  2019, kl. 08.00-16.00.

 ”Tillståndsprocessen enligt miljöbalken”

En genomgång av tillståndsprocessen i miljöbalken med fokus på praktisk tillämpning. Vilka krav ställs på ansökningar? Hur går processen till? Skillnaden mellan mål enligt 9 kapitlet Miljöbalken och 11 kapitlet (vattenverksamhet). Praktisk hantering av samråd och samrådredogörelser. Miljökonsekvensbeskrivningar och utformning av sådana. Upprättande av tillståndsansökningar både i tillståndsmål och mål om vattenverksamhet. Genomgång av praxis. Har miljöbalken inneburit några förändringar i domstolarnas tillämpning? Något om aktuella nyheter inom området.

Pris: 6900:-

Innehåll

Lärare/utbildare

Carina Holmgren, holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ

Startdatum

2019-09-25

Sista anmälningsdag

2019-09-09