fbpx

Systematiskt brandskyddsarbete , SBA – Webb

Inbjudan till halvdagsutbildning
26 maj 2021, 08.15–12.15, webbutbildning via Zoom

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation. Det ökar säkerhetsnivån och därmed förtroendet för ditt företag. Det är ett allmänt råd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Personal som är ansvarig för verksamheten inom  företaget är också ansvarig för det systematiska brandskyddsarbetet. Det gäller alla företag och organisationer, oberoende av storlek och verksamhet. Ansvaret är ytterst ledningens men  säkerhetsansvarig, brandskyddsansvarig, skyddsombud och personal är viktiga i sammanhanget.

Innehåll

Lärare/utbildare

Morgan Michel

Startdatum

2021-05-26

Sista anmälningsdag

2021-05-20