fbpx

Systematiskt brandskyddsarbete, SBA, 7 november

Välkommen till Arvika Näringslivscentrum 7 november 2019, 08.15-12.15.   

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation. Det ökar säkerhetsnivån och därmed förtroendet för ditt företag. Det är ett allmänt råd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Personal som är ansvarig för verksamheten inom företaget är också ansvarig för det systematiska brandskyddsarbetet. Det gäller alla företag och organisationer, oberoende av storlek och verksamhet. Ansvaret är ytterst ledningens men säkerhetsansvarig, brandskyddsansvarig, skyddsombud och personal är viktiga i sammanhanget.

Innehåll

Lärare/utbildare

Lars-Erik Billström, Brandskyddsföreningen Värmland

Startdatum

2019-11-07

Sista anmälningsdag

2019-10-31