fbpx

Systematiskt brandskyddsarbete, SBA 11 mars

INBJUDAN TILL HALVDAGSUTBILDNING
11 mars 2020, 08.15–12.15 PÅ ARVIKA NÄRINGSLIVSCENTRUM

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation. Det ökar säkerhetsnivån och därmed förtroendet för ditt företag. Det är ett allmänt råd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Personal som är ansvarig för verksamheten inom företaget är också ansvarig för det systematiska brandskyddsarbetet. Det gäller alla företag och organisationer, oberoende av storlek och verksamhet. Ansvaret är ytterst ledningens men säkerhetsansvarig, brandskyddsansvarig, skyddsombud och personal är viktiga i sammanhanget

Innehåll

Lärare/utbildare

Lars-Erik Billström

Startdatum

2020-03-11

Sista anmälningsdag

2020-03-05