fbpx

AN Svenska som andraspråk 3 vecka 13

Distanskurs – med ett antal obligatoriska schemalagda närträffar som meddelas vid kursstart. I övrigt oberoende i tid och rum.

Du behöver mycket god datavana för att klara kursen, du behöver ha egen dator med internetuppkoppling och ordentligt med tid att lägga på dina studier.

I ämnet svenska ligger tyngdpunkten på kommunikation, både muntlig och skriftlig. Arbetet med det muntliga framförandet tränas i tre steg: planering, genomförande och utvärdering. De texter som skrivs kommer att fokusera på hur läsaren skall påverkas och informeras.

I kursen Svenska som andraspråk 3, som bygger på Svenska som andraspråk 2, kommer du att arbeta muntligt och skriftligt med genrer som är av utredande och argumenterande slag. I din läsning kommer du får möta större textmängder och reflektera kring hur du kan arbeta med dessa. Du kommer få skriva en rapport som övning inför högskolestudier.

Svenska som andraspråk läser du som har ett annat modersmål än svenska. Kurserna Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 ger samma behörighet som svenska 1, 2 och 3. I det förra skolsystemet krävdes bara två kurser, Svenska A och B, för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Nationellt prov ingår i kursen.

Kursen inleds med obligatorisk registreringsdag.

Ansök på gymnasial vuxenutbildnings-blankett som du hittar på den här sidan>>

<<Tillbaka till Aktuella kurser på gymnasial nivå

Kurskod

SVASVA03

Poäng

100

Startdatum

2023-03-27

Slutdatum

2023-06-02

Sista ansökningsdag

2023-02-15