fbpx

AN Svenska 3 vecka 13

Distanskurs – med ett antal obligatoriska schemalagda närträffar som meddelas vid kursstart. I övrigt oberoende i tid och rum.

I ämnet svenska ligger tyngdpunkten på kommunikation, både muntlig och skriftlig. Arbetet med det muntliga framförandet tränas i tre steg: planering, genomförande och utvärdering. De texter som skrivs kommer att fokusera på hur läsaren skall påverkas och informeras. Träning av ett korrekt språkbruk genomförs, eftersom detta är viktigt för att nå fram till läsaren. Texten skall även anpassas till den mottagargrupp det gäller.

Svenska 3 bygger på Svenska 1 och 2. Den muntliga framställningsförmågan finslipas, liksom den skönlitterära analysen. Ett nytt moment jämfört med tidigare kurser är det vetenskapliga sättet att skriva, du kommer att författa en rapport där någonting inom svenskämnet skall behandlas. Kursen avslutas med hur det svenska språket utvecklats genom tiderna.

För att få behörighet till högskolestudier krävs betyg i alla tre kurserna i Svenska.

Nationellt prov ingår i kursen.

Ansök på gymnasial vuxenutbildnings-blankett som du hittar på den här sidan>>

<<Tillbaka till Aktuella kurser på gymnasial nivå

Kurskod

SVESVE03

Poäng

100

Startdatum

2023-03-27

Slutdatum

2023-06-02

Sista ansökningsdag

2023-02-15