Projektörsutbildning – Solel (Webbutbildning via Zoom)

Välkommen till en tre dagars Webbutbildning via Zoom 15 – 17 juni 2020 kl. 08.30-17.00

Marknaden för solenergianläggningar fördubblas varje år och bristen på projektörer med kunskap om installation av solenergi enligt bästa praxis och gällande regler är stor. Branschen är ny och företagen behöver säkra hög kvalitet i projekteringsfasen för fortsatt positiv utveckling.

Vi ökar tryggheten för dig som projekterar solcellssanläggningar genom kunskap inom juridik, produktkunskap, systemvetenskap och ekonomi. Du ökar din kompetens att själv kunna projektera en solcellsanläggning för bra funktion, säker drift, god ekonomi och nöjda kunder.

 

Innehåll

Lärare/utbildare

Tim Ljunggren

Startdatum

2020-06-15

Slutdatum

2020-06-17

Sista anmälningsdag

2020-06-10