fbpx

Offentlighet och sekretess (webbutbildning) nr 732

Välkommen till en heldagsutbildning Webbutbildning  via Teams, fredag 18 september 2020 kl 09.00-16.00.

Offentliga myndigheter på olika nivåer är ofta utsatt för granskning av medborgare och massmedia. Det är därför viktigt att anställda och de förtroendevalda har kunskap i och förståelse för hur handlingar skall hanteras för att tillgodose kraven i lagstiftningen kring offentlighetsprincipen.
Den här utbildningen ger deltagarna verktygen så att de på rätt sätt och med trygghet kan hantera dessa frågeställningar. Kunskap ger trygghet! Det är aldrig bra att få negativa kommentarer i massmedia och allmänhet på grund av att man har hanterat detta på ett felaktigt sätt.

Innehåll

Lärare/utbildare

Ove Axelsson

Startdatum

2020-09-18

Sista anmälningsdag

2020-09-14