fbpx

Offentlighet och sekretess – Hur skall jag hantera handlingar på ett korrekt sätt? (Webbutbildning via Teams), nr 756

Välkommen till en heldagsutbildning Webbutbildning via Teams, 25 maj 2021 kl 09.00-16.00.

Offentliga myndigheter på olika nivåer är ofta utsatt för granskning av medborgare och massmedia. Det är därför viktigt att anställda och de förtroendevalda har kunskap i och förståelse för hur handlingar skall hanteras för att tillgodose kraven i lagstiftningen kring offentlighetsprincipen.
Den här utbildningen ger deltagarna verktygen så att de på rätt sätt och med trygghet kan hantera dessa frågeställningar. Kunskap ger trygghet! Det är aldrig bra att få negativa kommentarer i massmedia och allmänhet på grund av att man har hanterat detta på ett felaktigt sätt.

Under utbildningsdagen kommer vi dels att gå igenom de formella regelverken kring offentlighetsprincipen (Tryckfrihetsförordningen, Yttrandefrihetsgrundlagen och Offentlighets- och sekretesslagen) och förklara de olika begreppen i lagstiftningen, dels kommer vi att föra resonemang kring domar och JO-uttalanden för att förtydliga de regelverk som gäller. Det finns ett stort utrymme för deltagarnas frågor och diskussioner under utbildningsdagen.

Innehåll

Lärare/utbildare

Ove Axelsson

Startdatum

2021-05-25

Sista anmälningsdag

2021-05-10