Naturkunskap 2

Fjärrundervisning alternativt närträffar.

Dessa närträffar motsvarar ungefär en tredjedel av dina studier per vecka i denna kurs. Övrig tid på distans/i studieverkstad.

Naturkunskap är ett tvärvetenskapligt ämne. Det har sin grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hållbar utveckling, energi och hälsa. I naturkunskap utvecklar du dina kunskaper om miljö- och klimatfrågor, kretslopp, människokroppens uppbyggnad, genteknik m.m.

Lärare/utbildare

Liselotte Andersson

Kurskod

NAKNAK02

Poäng

100

Startdatum

2021-01-18

Slutdatum

2021-05-28

Sista ansökningsdag

2020-11-30

Kurslitteratur

Hittar du här>>