fbpx

Motiverande samtal- komplettering/repetition, nr 641

Utbildningsdagen vänder sig till deltagare som tidigare har genomgått minst grundutbildning i  MI.

En dags utbildning på Arvika Näringslivscentrum i samarbete med Dick Ullerteg, Ullerteg Motivation & Handledning AB, 17 maj 2019, kl. 08.30-15.45.

Välkommen till en kompletterings/repetitionsdag i Motiverande samtal- MI.

Innehållet för dagen är repetition och fördjupning av centrala delar i MI. Vi arbetar bl.a. med förhållningssättet i MI, empatiska kommunikationsfärdigheter och att hämta fram och förstärka motivation.

Kompletteringsdagen bygger vidare på grunderna i MI och innehåller varierad pedagogik med teori och praktik och syftar till att befästa tidigare kunskap samt till fortsatt lärande i MI.

Innehåll

Lärare/utbildare

Dick Ullerteg

Startdatum

2019-05-17

Sista anmälningsdag

2019-04-30