Matematik 4

Webbaserad kurs med några närträffar.

Matematiken utvecklar din förmåga att arbeta logiskt, att använda olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och att använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer. Ämnet ger dig möjlighet att utmana, fördjupa och bredda din kreativitet.

Nationellt prov ingår i kursen.

Kursen inleds med obligatorisk registreringsdag.

Lärare/utbildare

Liselotte Andersson

Kurskod

MATMAT04

Poäng

100

Startdatum

2021-01-18

Slutdatum

2021-05-28

Sista ansökningsdag

2021-11-30

Kurslitteratur

Hittar du här>>