Kontroll före idrifttagning nr 660

En heldagsutbildning 26 november 2019, kl. 08.30-16.00 på Arvika Näringslivscentrum.

Alla som utför elinstallationer eller ombyggnad – utvidgning av elinstallationer är skyldig att utföra Kontroll före idrifttagning så att eventuella felaktigheter upptäcks.

Kontrollen skall dokumenteras enligt gällande standard. Innan en ny, ändrad eller utvidgad starkströmsanläggning tas i bruk, ska den kontrolleras så att den uppfyller god elsäkerhetsteknisk praxis.

Elinstallationsföretag beskriver själva i sitt egenkontrollprogram hur man ser till att kontroll av utfört arbete utförs, samt hur man ser till att de anställda upprätthåller kompetensen för denna typ av arbete.

Pris: 4900:-

Innehåll

Lärare/utbildare

Bengt Ohlsson, Svensk uppdragsutbildning

Startdatum

2019-11-26

Sista anmälningsdag

2019-11-11