fbpx

Kommunal Avtalssamverkan, Nr 721

Välkommen till en heldagsutbildning på Arvika Näringslivscentrum.

 Kommuner, landsting och regioner samarbetar i stor utsträckning både med varandra och med privata aktörer. Många gånger sker samarbetet i reglerad form, t.ex. inom ramen för en gemensam nämnd, som ett kommunalförbund eller som ett kommunalt aktiebolag. Det är också vanligt att samarbetet sker genom att kommunen ingår en särskild överenskommelse eller avtal med de andra parter som också deltar i samarbetet.

Genom en ändring i kommunallagen den 1 juli 2018 har möjligheterna till samverkan genom avtal utökats genom s.k. kommunal avtalssamverkan.

Innehåll

Lärare/utbildare

Patrik Kastberg

Startdatum

Nytt datum kommer snart