fbpx

Industriteknik basutbildning

I kommunen finns flera större industrier som efterfrågar kvalificerad arbetskraft. Är du intresserad av att utbilda dig inom yrkesområdet? Då är den här bas-utbildningen något för dig. Den ger dig grundläggande kunskaper inom yrket vad gäller material, metoder, arbetsmiljö med mera.

Bas-utbildningen som startar på Arvika Näringslivscentrum erbjuds som en kombinationsutbildning. Det innebär att du om du har annat modersmål än svenska läser yrkeskurserna med utökat språkstöd. Då samarbetar en språklärare tillsammans med yrkesläraren i undervisningen för att ge goda förutsättningar att lära yrket samtidigt som eleven utvecklas språkligt. I utbildningen ingår också APL, arbetsplatsförlagt lärande på en arbetsplats.

Vi planerar också för påbyggnadsutbildningar med inriktning svets, underhåll och CNC. Med både bas- och en påbyggnadsutbildning blir du en intressant resurs för industrierna i vår region.

Behörighet och förkunskapskrav

Betyg motsvarande Svenska eller Svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Det kan bli aktuellt med ett nivåtest.
Datorvana: Du ska kunna logga in, producera text, spara och skicka dokument och navigera på Internet.

Inför antagning kan du komma att bli till intervju.

Kurser som ingår

Allmän automationsteknik
Avhjälpande underhåll 1
Datorstyrd produktion 1
Industritekniska processer 1
Människan i industrin 1
Produktionskunskap 1
Produktionsutrustning 1

Information om utbildningen som PDF

Studievägledning inför ansökan

Skicka e-post till info.vlc@aanc.se med dina frågor och för att boka tid för ett vägledningssamtal.

Ansökan lämnas till Vägledningscentrum, komplett med betygskopia och Personbevis för studier.

Ansökningsblankett finns här>>

Är du folkbokförd i annan kommun, vänligen kontakta studie- och yrkesvägledare i din hemkommun.

<<Tillbaka till aktuella kurser på gymnasial nivå

<<Tillbaka till Yrkeskurser och yrkesutbildningar

Poäng

700

Startdatum

2023-01-16

Slutdatum

2023-10-27

Sista ansökningsdag

2022-11-30