fbpx

Grundläggande hydraulik, nr 645

Välkommen på utbildning

Grundläggande hydraulik 4 dagar

22-25 oktober 2019, 08.00-16.30, på Arvika Näringslivscentrum

Målgrupp för utbildningen är

Underhållspersonal och reparatörer som arbetar med förebyggande och avhjälpande underhåll på hydraulsystem.

Säljare, arbetsledare m.fl. som har behov av grundläggande kunskaper inom hydraulik.

Fokus och syfte

−        Skapar medvetenhet om vilka risker som finns vid arbete med hydrauliska maskiner och hur tillbud kan undvikas.

−        Ger kunskap kring hydraulvätskors miljöpåverkan och hantering av utsläpp

−        Ger grundläggande kunskaper om uppbyggnad och funktion på hydraulsystem och dess komponenter.

−        Ger färdighet att utföra vanligt förekommande underhållsåtgärder, igångkörning och felsökning.

−        Ger förståelse för vilka driftbetingelser som krävs för ett hydraulsystem med hög driftsäkerhet.

Pris: 13 500:-

Innehåll

 

Lärare/utbildare

Kjell Olsson ARCC

Startdatum

2019-10-22

Slutdatum

2019-10-25

Sista anmälningsdag

2019-09-26