Glava Energy centers Installatörsutbildning

Tre dagar på Glava Energy Center 25, 26 och 27 augusti 2020 kl 09.00-17.00.

Behovet av solcellsinstallatörer ökar kraftigt i Sverige nu och de kommande åren. Marknaden fördubblas varje år och bristen på utbildad personal är stor. Branschen är ny och behöver säkra hög kvalitet i installationsarbetet för att den positiva utvecklingen ska fortsätta.

Syftet med kursen är att göra dig till en bättre installatör av solcellsanläggningar kvalitetsmässigt,  ekonomisk och tekniskt. Du lär dig att koppla teoretisk kunskap till praktiskt installationsarbete. Du får kompetens att genomföra det praktiska arbetet och en teoretisk förståelse för hur du ska göra och varför.

Innehåll

Lärare/utbildare

Lars Bjerge, Lars Norgren, Magnus Nilsson

Startdatum

2020-08-25

Slutdatum

2020-08-27

Sista anmälningsdag

2020-08-17