fbpx

Föreståndare brandfarlig vara, 1 november

Välkommen till en heldagsutbildning den 1 november 2019 kl 09.00-16.00 på Arvika Näringslivscentrum.

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda, där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs. Föreståndaren ska ha god kunskap om de brandfarliga varorna och riskerna som hanteringen innebär.

Innehåll

Lärare/utbildare

Jan-Erik Lundberg

Startdatum

2019-11-01

Sista anmälningsdag

2019-10-25