fbpx

ESA Instruerad Person

Välkommen till en dags utbildning på Arvika Näringslivscentrum. 19 augusti  2019, kl. 08.00-14.00.

Enligt elsäkerhetslagstiftningen ska innehavaren av en elanläggning se till att arbete som utförs på eller i anslutning till anläggningen görs på ett sådant sätt och utförs av eller under ledning av personer med sådana kunskaper och färdigheter att betryggande säkerhet ges mot personskada och sakskada. Vidare ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Utbildningen vänder sig till icke fackkunnig personal som antingen ska utföra självständigt icke elektriskt arbete där det finns en elektrisk fara, t ex. vid verksamhet i driftrum och ställverk. Alternativt att man utför arbete under ledning av fackkunnig elsäkerhetsledare.

Pris: 3495:-

Innehåll

Lärare/utbildare

Kjell-Åke Fryklund

Startdatum

2019-08-19

Sista anmälningsdag

2019-08-15