fbpx

ESA 19 Fackkunnig, Nr 713

Välkommen till en heldagsutbildning torsdag 24 september 2020 kl. 08:00-16:00

ESA 19 Fackkunnig är en del av ESA som är Energibranschens gemensamma säkerhetsanvisningar för att förebygga skada orsakad av el och en del i föreskriftens krav på utbildning.

Enligt arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrift ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha utbildning , ESA  Fackkunnig, och kunskap om konsekvenserna av faran och de säkerhetsåtgärder som är motiverade till arbetsuppgiften.

Innehåll

Lärare/utbildare

Kjell Fryklund

Startdatum

2020-09-24

Sista anmälningsdag

2020-09-16