fbpx

Elinstallationsreglerna Repetition, nr 613

Välkommen till en heldagskurs ”Elinstallationsreglerna repetition” 29 januari 2019 kl. 08-00-16.00 på Arvika Näringslivscentrum.

Ny utgåva!

Elinstallationsreglerna, eller SS 436 40 00 som den mer formellt heter, är den standard som beskriver hur elinstallationer i lågspänningsanläggningar ska vara utförda för att ge god säkerhet mot olyckor på grund av el. Regelverket fyller en viktig funktion för alla som utför nya elinstallationer eller förändringar på befintliga installationer. I utgåva 3 har några helt nya delar tillkommit och vissa förändringar har också skett i befintliga delar.

Innehåll

Lärare/utbildare

EUU

Startdatum

2019-01-29

Sista anmälningsdag

2019-01-14