fbpx

Bas-P & Bas-U, nr 575

Välkommen till  en heldagsutbildning 31 januari 2019 kl 08.00-17.00 på Arvika Näringslivscentrum.

Det finns ett krav från Arbetsmiljöverket, på dokumenterad kunskap för BAS-P och BAS-U.

Vid varje bygg- och anläggningsarbete ska det finnas byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U).

Det gäller även för mindre arbeten av servicekaraktär. Det är byggherren som utser byggarbetsmiljösamordnare.

De som utses ska kunna styrka utbildning, kompetens och erfarenhet för att kunna ta den rollen. Utbildningskravet gäller från 1 januari 2011.

Innehåll

Lärare/utbildare

Nercia utbildning

Startdatum

2019-01-31

Sista anmälningsdag

2019-01-12