fbpx

Bas-P & Bas-U – Lärarledd Webbutbildning. Nr 747

Välkommen till en 2-dagars lärarledd webbutbildning den 17e och 18e februari 2021, kl. 08:00-16:00.

Det finns ett krav från Arbetsmiljöverket på dokumenterad kunskap för Bas-P och Bas-U.

Vid varje bygg-och anläggningsarbete ska det finnas en byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) och en för utförande (BAS-U) som ska utses av byggherren. Den som utses ska kunna styrka utbildningen och erfarenhet för att inneha rollen. Denna kurs går igenom det ansvar som åläggs beställare, byggherre BAS-P och BAS-U.

Innehåll

Lärare/utbildare

Göran Andersson

Startdatum

2021-02-17

Slutdatum

2021-02-18

Sista anmälningsdag

2020-02-02