fbpx

Barnskötarutbildning, bas och påbyggnad

Utbildningen ger dig kunskaper att arbeta med barns utveckling, skapa förutsättningar för deras kreativitet och lärande i team tillsammans med förskollärare. Efter en godkänd bas-utbildning kan du läsa påbyggnadsutbildning på 400 gymnasiepoäng och då har du goda chanser att få jobb inom pedagogisk verksamhet som barnskötare.

Baspaketet innehåller yrkeskurser på gymnasial nivå omfattande 900 poäng.

Utbildning bestående av enbart yrkeskurser innebär 75 procents studietakt i 60 veckor.

Vid behov erbjuds i tillägg till yrkerskurser också språkstöd i svenska samt kurs i svenska som andraspråk på distans. Yrkeskurser kombinerat med språkstudier innebär 100 procents studietakt.

I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande = praktik).

Behörighet och förkunskapskrav

Betyg i svenska/svenska som andraspråk motsvarande grundskola eller på grundläggande nivå inom kommunal vuxenutbildning. (Om ej slutförd G-Sva dk 4 kan kursen läsas på distans parallellt med yrkeskurserna).

Kurser som ingår

Etnicitet och kulturmöten, Grundläggande vård och omsorg, Hälsopedagogik, Kommunikation, Lärande och utveckling, Människors miljöer, Pedagogiska praktiker och teorier, Pedagogiskt ledarskap, Specialpedagogik.
Påbyggnadskurser: Barns lärande och växande, Pedagogiskt arbete, Skapande verksamhet

Information om utbildningen, Pdf

Studievägledning inför ansökan

Skicka e-post till info.vlc@aanc.se med dina frågor och för att boka tid för ett vägledningssamtal.

Ansökan lämnas till Vägledningscentrum, komplett med betygskopia och Personbevis för studier.

Ansökningsblankett finns här>>

Är du folkbokförd i annan kommun, vänligen kontakta studie- och yrkesvägledare i din hemkommun.

<<Tillbaka till Aktuella kurser på gymnasial nivå

<<Tillbaka till Yrkeskurser och yrkesutbildningar

Poäng

900

Startdatum

2023-01-16

Slutdatum

2024-05-24

Sista ansökningsdag

2022-11-30