fbpx

Arbete på väg – Steg 1.1, 1.2 och 1.3 – Lärarledd Webbutbildning (ersätter tidigare Nivå 1 & 2), nr 745

Välkommen till en webbaserad heldagsutbildning 2 juni 2021 kl 08.00-16.00

Kursen Arbete På Väg – Steg 1 utgår från Trafikverkets kompetenskrav och riktar sig till alla som arbetar med vägarbete eller liknande, oavsett om det är byggande, underhåll eller drift.

Som väghållare (vägägare) eller väghållningsmyndighet är man ansvarig gentemot trafikanterna, enligt Väglagen och Plan- och Bygglagen, att ens vägnät är trafiksäkert även då man måste reparera, underhålla eller bygga väg. Detta innebär att Trafikverket och kommunerna har detta ansvar. Därför kräver de nämnda myndigheterna att den personal som hyrs in för att sköta nämnda arbetsuppgifter har den utbildning och kompetens som krävs för att sköta detta i väghållningsmyndighetens namn.

Innehåll

Lärare/utbildare

Jan Holmkvist

Startdatum

2021-06-02

Sista anmälningsdag

2021-05-18