fbpx

Arbete på väg: Nivå 2 och Steg 1.3, nr 667

Till Dig som arbetar på eller vid väg där Trafikverket är väghållare

1 heldagsutbildning 7 november  2019 kl 08.00-15.30 på Arvika Näringslivscentrum.

Utbildningen tar upp lagar och regler för den som utför vägarbete och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbete. Vilka risker som finns vid vägarbete och hur de ska förebyggas för att få en säker arbetsplats. Utbildningen innehåller också trafiksäkerhetsfrågor och trafikanters beteende.

Pris: 2500:-

Innehåll

Lärare/utbildare

Lars Häggström

Slutdatum

2019-11-07

Sista anmälningsdag

2019-10-23