fbpx

Anläggningsskötare – sprinkler

Välkommen till en heldagsutbildning 7 mars 2019 08.30-16.30 på Arvika Näringslivscentrum.

Enligt SBF 120:8 ska anläggningsskötare genomgå uppdateringsutbildning i sådan omfattning att kunskapsnivån upprätthålls. Uppdateringsutbildning ska genomföras minst vart femte år.

När stora värden står på spel är ett sprinklersystem det, utan jämförelse, effektivaste sättet att skydda sig mot brand. Rätt dimensionering, korrekt installation och fungerande material är lika nödvändigt här som i andra skyddssystem.

För att säkerställa effektiviteten är det nödvändigt att skötsel och underhåll utförs regelbundet och på ett tillfredsställande sätt.

Innehåll

Lärare/utbildare

Brandingenjör Joel Jacobsson

Startdatum

2019-03-07