fbpx

Anläggningsskötare – automatiskt brandlarm

Kursen vänder sig till anläggningsskötare samt andra ansva­ri­ga för brandlarmet hos er.

Välkommen till en heldagsutbildning den 9 april 2019 kl. 08.00-16.00 på Arvika Näringslivscentrum.

Enligt försäkringsbolagens regler SBF 110:8 (tidigare RUS 110) och avtal med räddningstjänsten är du som ägare/innehavare av ett automatiskt brandlarm skyldig att ha minst två utbildade anläggningsskötare. Det är bara utbildad personal som får gå in och stänga av en sektion i brandlarmssystemet. Anläggningsskötare utgör också en viktig del i det förebyggande brandskyddet och i det Systematiska Brandskyddsarbete (SBA). Vid onödiga larm uppstår produktionsbortfall och personalen får minskad respekt för larmsignalen. Dessutom tar räddningstjänsten ut en avgift vid onödiga larm.

Innehåll

Lärare/utbildare

Per Sundbye

Startdatum

2019-04-09

Sista anmälningsdag

2019-03-29