Anläggningsskötare – automatiskt brandlarm

Välkommen till en heldagsutbildning 30 oktober 2019 kl. 08.00-16.00 på Arvika Näringslivscentrum

Byggnad där ett automatiskt brandlarm är installerat ska regelverket SBF110:8 följas. Brandlarmet skall vara utformat enlighet berörda kravställare som t ex är BBR, Arbetsmiljölagen, LSO, försäkringsbolag, kunder, Räddningstjänst, hyresgäster m fl. För skötsel och underhåll skall det finnas minst två av anläggningsägaren utsedda personer (anläggningsskötare), dessa skall ha fått en erforderlig utbildning.

Den här utbildningen ger teoretisk och praktisk kunskap om anläggningars funktion, skötsel och praktiskt handhavande. Med rätt utbildning kan antalet onödiga larm minskas, samt att anläggningens effektivitet alltid upprätthålls.

Innehåll

Lärare/utbildare

Per Sundbye

Startdatum

2019-10-30

Sista anmälningsdag

2019-10-22