fbpx

AN Svenska som andraspråk 1 vecka 43

Distanskurs – med ett antal obligatoriska schemalagda närträffar som meddelas vid kursstart. I övrigt oberoende i tid och rum.

I ämnet svenska ligger tyngdpunkten på kommunikation, både muntlig och skriftlig. Arbetet med det muntliga framförandet tränas i tre steg: planering, genomförande och utvärdering. De texter som skrivs kommer att fokusera på hur läsaren skall på- verkas och informeras

I kursen Svenska som andraspråk 1 kommer genre att var ett genomgående tema, där vi med kurslitteraturens hjälp kommer att fokusera på att du ska kunna läsa och skriva olika typer av texter.

Svenska som andraspråk läser du som har ett annat modersmål än svenska. Kurserna Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 ger samma behörighet som Svenska 1, 2 och 3.

Nationellt prov ingår i kursen.

Kursen inleds med obligatorisk registreringsdag.

Ansök på gymnasial vuxenutbildnings-blankett som du hittar på den här sidan>>

<<Tillbaka till Aktuella kurser på gymnasial nivå

Lärare/utbildare

Magda Nilsson

Kurskod

SVASVA01

Poäng

100

Startdatum

2023-10-23

Slutdatum

2024-03-22

Sista ansökningsdag

2023-09-15