ADR 1.3 Farligt Gods, nr 632

Välkommen till en heldagsutbildning 27 maj 2019, kl. 09.00-15.00 på Arvika Näringslivscentrum.

Enligt föreskrifterna i ADR ska alla medarbetare som deltar i hanteringen av farligt gods ha lämplig utbildning.

Utbildningen täcker all hantering av farligt gods och passar alla på ditt företag. Såväl de som sköter administration kring farligt gods som de som klassificerar, märker och förpackar godset. Innehållet i utbildningen är utformat så att alla medarbetare efteråt uppfyller kraven enligt ADR 1.3.

Innehåll

Lärare/utbildare

Patrik Klettner Stena Recycling

Startdatum

2019-05-27

Sista anmälningsdag

2019-05-24