fbpx

Glava Energy Center

Glava Energy Centrum och Arvika Näringslivscentrum samarbetar för att ge den kunskap och kompetens som branschen behöver.

Vi ökar tryggheten och kvaliteten för dig som arbetar med Solceller. Marknaden för solenergianläggningar fördubblas varje år och bristen på kvalificerad arbetskraft är stor. Branschen är ny och företagen behöver säkra hög kvalitet i alla faser för fortsatt positiv utveckling.

 

Utbildningar vi erbjuder

 

Projektörsutbildning inom solel (webbutbildning), 3 dagar

Nästa kurstillfälle: 1-3 november 2021
För mer information…

Projektledare – Solenergi, 3 dagar

Nästa kurstillfälle: 12-14 oktober 2021
För mer information…

Grundläggande installatörsutbildning, 3 dagar

Nästa kurstillfälle: 9-11 november 2021
För mer information…

 

Operativ metodik vid brand i fastigheter med solcellsanläggningar, 2 dagar

Nästa kurstillfälle: 16-17 november 2021
För mer information..

 

Glava Energy Centers Batterilagring för fastigheter, 2 dagar

Nästa kurstillfälle: 5-6 oktober 2021
För mer information..

 

 

För mer information om kurserna kontakta Magnus Nilsson, Verksamhetschef på Glava Energy Center, 070-792 87 28, magnus.nilsson@arvika.se

För information om boende och annat praktiskt kontakta Jennie Baumann, ansvarig för uppdragsutbildning, 0570-749 202, jennie.baumann@glavaenergycenter.se