Genomförda uppdragsutbildningar

”Att starta eget”

Under hösten kommer det att finnas möjlighet att delta i en föreläsningsserie om ”Att starta eget”. Arvika kommun är initiativtagare. Första tillfället…

Läs mer >

ADR 1.3 Farligt Gods, nr 632

Startdatum: 2019-05-27 Sista anmälningsdatum: 2019-05-24

Välkommen till en heldagsutbildning 27 maj 2019, kl. 09.00-15.00 på Arvika Näringslivscentrum. Enligt föreskrifterna i ADR ska alla medarbetare som…

Läs mer >

Anläggningsskötare – sprinkler

Startdatum: 2019-03-07

Välkommen till en heldagsutbildning 7 mars 2019 08.30-16.30 på Arvika Näringslivscentrum. Enligt SBF 120:8 ska anläggningsskötare genomgå uppdateringsutbildning i sådan…

Läs mer >

BAM – Bättre arbetsmiljö, 3 dagar

Startdatum: 2019-10-10 Sista anmälningsdatum: 2019-09-23

Utbildning för chefer, arbetsledare och skyddsombud. Tre dagars utbildning på Arvika Näringslivscentrum i samarbete med Nercia.  10 och 16-17 oktober…

Läs mer >
1 2 3 7