Genomförda uppdragsutbildningar

”Att starta eget”

Under hösten kommer det att finnas möjlighet att delta i en föreläsningsserie om ”Att starta eget”. Arvika kommun är initiativtagare. Första tillfället…

Läs mer >

Anläggningsskötare – sprinkler

Startdatum: 2019-03-07

Välkommen till en heldagsutbildning 7 mars 2019 08.30-16.30 på Arvika Näringslivscentrum. Enligt SBF 120:8 ska anläggningsskötare genomgå uppdateringsutbildning i sådan…

Läs mer >

Bas-P & Bas-U, nr 575

Startdatum: 2019-01-31 Sista anmälningsdatum: 2019-01-12

Välkommen till  en heldagsutbildning 31 januari 2019 kl 08.00-17.00 på Arvika Näringslivscentrum. Det finns ett krav från Arbetsmiljöverket, på dokumenterad…

Läs mer >

Brandfarlig vara, 23 november

Startdatum: 2018-11-23 Sista anmälningsdatum: 2018-11-21

Utbildningen ”Föreståndare brandfarlig vara – mindre omfattning”, riktar sig åt verksamheter som exempelvis restauranger, skolor, detaljhandel och verkstäder, där hantering…

Läs mer >

Elinstallationsreglerna Repetition, nr 613

Startdatum: 2019-01-29 Sista anmälningsdatum: 2019-01-14

Välkommen till en heldagskurs ”Elinstallationsreglerna repetition” 29 januari 2019 kl. 08-00-16.00 på Arvika Näringslivscentrum. Ny utgåva! Elinstallationsreglerna, eller SS 436 40…

Läs mer >

Excel 2010 Forts steg 2, nr 617

Startdatum: 2019-03-18 Sista anmälningsdatum: 2019-03-08

Välkommen till en utbildning i Excel 2010 – forts steg 2, på fyra gånger tre timmar, måndagar 18, 25 mars…

Läs mer >
1 2 3