Genomförda uppdragsutbildningar

”Att starta eget”

Under hösten kommer det att finnas möjlighet att delta i en föreläsningsserie om ”Att starta eget”. Arvika kommun är initiativtagare. Första tillfället…

Läs mer >

ADR 1.3 Farligt Gods, nr 632

Startdatum: 2019-05-27 Sista anmälningsdatum: 2019-05-24

Välkommen till en heldagsutbildning 27 maj 2019, kl. 09.00-15.00 på Arvika Näringslivscentrum. Enligt föreskrifterna i ADR ska alla medarbetare som…

Läs mer >

Anläggningsskötare – sprinkler

Startdatum: 2019-03-07

Välkommen till en heldagsutbildning 7 mars 2019 08.30-16.30 på Arvika Näringslivscentrum. Enligt SBF 120:8 ska anläggningsskötare genomgå uppdateringsutbildning i sådan…

Läs mer >

Bas-P & Bas-U, nr 575

Startdatum: 2019-01-31 Sista anmälningsdatum: 2019-01-12

Välkommen till  en heldagsutbildning 31 januari 2019 kl 08.00-17.00 på Arvika Näringslivscentrum. Det finns ett krav från Arbetsmiljöverket, på dokumenterad…

Läs mer >

Brandfarlig vara, 23 november

Startdatum: 2018-11-23 Sista anmälningsdatum: 2018-11-21

Utbildningen ”Föreståndare brandfarlig vara – mindre omfattning”, riktar sig åt verksamheter som exempelvis restauranger, skolor, detaljhandel och verkstäder, där hantering…

Läs mer >

El för mekaniker, nr 621

Startdatum: 2019-05-27 Sista anmälningsdatum: 2019-05-24

Välkommen till en 5 dagars utbildning 27, 28 och 29 maj samt 3 och 4 juni  2019 kl. 8.30 -16.30 på…

Läs mer >

Elinstallationsreglerna Repetition, nr 613

Startdatum: 2019-01-29 Sista anmälningsdatum: 2019-01-14

Välkommen till en heldagskurs ”Elinstallationsreglerna repetition” 29 januari 2019 kl. 08-00-16.00 på Arvika Näringslivscentrum. Ny utgåva! Elinstallationsreglerna, eller SS 436 40…

Läs mer >
1 2 3