Uppdragsutbildning

Här kan du anmäla dig till aktuella utbildningar. Du kan också kontakta oss för att diskutera och planera en utbildning du själv vill ha, eller anmäla ett utbildningsbehov så vi kan samordna det med andra intresserade. Vi har genomfört 400-500 uppdragsutbildningar inom ”alla” områden från röjsågskörkort till kvalificerade ledarutbildningar.

KOKOS (Kompetensutveckling i Konstruktiv samverkan Kommuner/företag) är ett standardiserat arbetssätt för att effektivt, ekonomiskt och kvalitativt tillgodose arbetsplatsers behov av kompetensutveckling. Det används av Arvika och Eda kommuner samt av företag i regionen.

Brandutbildningar

Arvika Näringslivscentrum utför utbildningar i samverkan med Brandskyddsföreningen. Brandkunskap för alla – utbildning efter ert behov. Osäker på vad din organisation behöver? -Vi hjälper dig! Hör av dig till oss så skräddarsyr vi din utbildning.

Brandskyddsföreningen Värmland

Har du frågor kontakta Jennie Baumann 0570-749 202 jennie.baumann@aanc.se

Planera en utbildning

Låt oss bli er samtalspartner när ni planerar er kompetensutveckling. Vi hjälper er till effektiv utbildning på hemmaplan. Innehåll och form bestämmer ni. Vi genomför årligen över 50 utbildningar på uppdrag av företag och kommuner med mycket bra resultat. Ju tidigare vi får vara med desto lättare ”riggar” vi vad ni behöver. Effektiva utbildningar på hemmaplan till lågt pris är vårt motto.

Kontakta:

Jennie Baumann 0570 – 749202 jennie.baumann@aanc.se