Tillbakablick på året 2018

Hej alla vänner till ANC!

 

Det är med glädje och tacksamhet jag ser tillbaks på 2018. Det har varit ett mycket bra år för oss.

 

Huset är fullt av verksamhet.  Alla kontor och lokaler är uthyrda.  Målet att etablera fler tjänsteföretag i Arvika uppfylls. Liksom målet att skapa utbildad arbetskraft åt företag och organsationer.

 

Vår utbildningsverksamhet växer. Den kommunala vuxenutbildningen med över 400 elever fungerar med hög kvalitet och entusiastisk personal.  Vi har ständigt nya kommunala, regionala och statliga beslut att förhålla oss till men navigerar vidare med fulla segel. Vår grankommun Eda har valt att oss som utbildare under året.

 

I vår högskoledel genomför sex klasser sin lärarutbildning. Våra två utbildningar inom yrkeshögskolan – Energitekniker och Teknikillustratör fortsätter att utbilda studerande i nära kontakt med de företag som sedan anställer. I stort sett alla får jobb efter avslutad utbildning.

 

Vi har genomfört 60 uppdragsutbildningar under året enligt en modell som gör att utbildningar kan genomföras med hög kvalitet till låg kostnad på hemmaplan

 

Aldrig tidigare har så många konferensgäster besökt oss som i år. Verksamheten fortsätter växa och nästa år skapar vi ytterligare ett konferensrum.

 

Restaurang Skeppet har haft rekordmånga gäster. Pensionärer har blivit en växande kundgrupp.

 

Vi samarbetar tätt med företag i regionen och genomför en gång i månaden träffar med chefer från 14 företag och organisationer i Nätverket Drivkraft i Väst som vi driver i samarbete med Volvo.

 

Arvika Näringslivscentrum är ”Världen i Arvika” – en smältdegel av människor från hela världen i olika situationer. Här finns den offentliga servicen och expansiva företag. Här finns våra nya svenskar med massor av språk. Här träffas företag, kommuner och studerande för att lära sig mer. Här tränar man och mår bra.

 

Jag tror att människor trivs här inte minst beroende på den service som vår städpersonal, vaktmästeri och reception ger.

 

Välkommen till vår nya hemsida för fortsatta äventyr.

 

Så från oss alla till er alla. Ett riktigt gott nytt år!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasse Hägglund