fbpx

Projekt Utvecklingskontor västra Värmland

 

I juli skrev vi om att vi i samarbete med Arvika, Eda, Torsby och Årjängs kommuner samt Visit Värmland hade blivit tilldelade EU-projektet Utvecklingskontor västra Värmland.

 

Projektet går ut på att stötta invånare och företag i dessa ovan nämnda gränskommuner som drabbats hårt av pandemin och den stängda nationsgränsen mot Norge.

 

För enskilda individer kan det till exempel handla om utbildning, och företagen får bland annat möjligheten till produktutveckling med sikte på att nå nya kundgrupper och marknader.

 

Projektet är nu i full gång och det arbetas hårt med att kartlägga alla behov som finns i kommunerna.

 

”Det är jättekul att vara igång med arbetet, just nu går mycket av min tid till informationsinhämtning, att organisera arbetet och att kartlägga vad kommunerna behöver hjälp med”

säger Björn Arvidsson, projektledare och anställd på Arvika Näringslivscentrum.